Üye Ol  >> RESİM GALERİNİ oluştur.        GİRİŞ >> |    Resim  YÜKLE   Galeriler >>

 A

 1

 2

 3

 4

 5

iletişim

Türk Resim Sanatı, Ressamlar ve Tabloları - Resim Sanatı, ressamlar, yağlıboya, suluboya, tablolar, karakalem desenler
 


 


 

seheraydin's profili
Kullanıcı Adı seheraydin
Durum Aktif
Üyelik tarihi 06.Arl 2006
Yer Antalya
İlgi Alanları Resim
Website - varsa http://www.seheraydin.com
Biografi Evinizin dekorasyonunu, size �zel, sizin se�ti�iniz resimler ile , sizin belirleyece�iniz �l��de, el yap�m� bir sanat eseri ile zenginle�tirmek ister misiniz?

��yerinizin dura�an ve s�radan yap�s�n�, i�inizi, ki�isel zevklerinizi ve/veya firman�z� anlatan bir ya�l�boya tablo ile bamba�ka bir ambians ile de�i�tirmek ister misiniz ?

E�inizin, �ocuklar�n�z�n veya �ok sevdi�iniz bir arkada��n�z�n birlikte veya ayr� ayr� �ekilmi� bir foto�raf�n�z�n, �ok �zel bir ya�l�boya tablo �eklinde �l�ms�z hale gelmesini ister misiniz ? B�yle bir hediye sizce sevginizi ifade etmenin en �zel yolu olabilir mi ?

Cevab�n�z EVET ise mail veya telefon ile ba�lant�ya ge�in... G�r��elim...

Bir s�re sonra eskiyecek bir k�yafet veya klasikle�mi� bir m�cevher yerine daha elegans bir hediye i�in birlikte �al��al�m...
_________________________________________

Seher AYDIN
http://www.seheraydin.com
http://yagliboyaresim.blogcu.com
seheraydin@seheraydin.com
info@seheraydin.com
0 242 3238667

Lara - ANTALYA

_________________________________________

Seher AYDIN, 1952 Antalya - G�ndo�mu�'ta do�up, �n�aat M�hendisi olan e�i Burhan AYDIN'�n g�revi nedeni ile T�rkiye'nin �e�itli illerinde ikamet etmi�tir. Halen E�i ile birlikte Antalya - Lara'da ya�amaktad�r ve �niversite mezunu 3 �ocuk annesidir.Resim merak� �ocuklu�unda babas�n�n hobi olarak u�ra�t��� �al��malar ile ba�lam��t�r. 2005 y�l�ndan itibaren Antalya �li Tan�nm�� resim sanat��lar�ndan F�sun D�ML�'den resim dersleri almaya ba�lam��t�r ve halen F�sun D�ML� resim atelyesinde �al��malar�na devam etmektedir.
Dosyalar yüklendi 16
Son yüklenen dosya
seheraydin tarafından yüklenen dosyaları göster

 
 

 

Dil seçin:


Uyarı: Sitemizde üyelerimiz yüklemiş oldukları içeriklerden dolayı yasal olarak sorumludurlar.