Üye Ol  >> RESİM GALERİNİ oluştur.        GİRİŞ >> |    Resim  YÜKLE   Galeriler >>

 A

 1

 2

 3

 4

 5

iletişim

Türk Resim Sanatı, Ressamlar ve Tabloları - Resim Sanatı, ressamlar, yağlıboya, suluboya, tablolar, karakalem desenler
 


 


 

sevgi koc's profili
Kullanıcı Adı sevgi koc
Durum Aktif
Üyelik tarihi 10.Eyl 2006
Yer eskisehir
İlgi Alanları painting
Biografi Afyon’da do�du.Orta ve Lise ��renimini �stanbul Etiler Lisesi ve Ankara Cumhuriyet Lisesi’nde tamamlad�ktan sonra 1975 y�l�nda Ankara Gazi �niversitesi Mimarl�k M�hendislik Fakultesi kimya m�hendisli�i b�l�m�nden mezun oldu.Ayn� y�l Maden Teknik Arama Enstit�s�’nde �al��maya ba�lad�.1999 y�l�na kadar �e�itli kamu kurulu�lar�nda kimya m�hendisi olarak g�rev ald�.Uzun y�llardan beri resim sanat�na g�n�l veren sanat��,Eski�ehir Devlet G�zel Sanatlar Galerisi’nde Prof.Zehra �obanl�,Yrd Do�.Mustafa A�atekin,Yrd.Do�.�nsal K�n�kl�’dan resim ve seramik dersleri ald�.Esk.Anadolu �n.E�t.Fak. ��r.�yesi Yrd.Do�.Serpil Aky�l at�lyesinde de�i�ik tekniklerde resim �al��malar� yapt�.Seramik �al��malar�na da hobi olarak devam etmektedir.�al��malar�n� kendi kurduklar� Grup7 at�lyesi olarak s�rd�rmektedir.
Sanatc�n�n resmi ve �zel koleksiyonlarda yap�tlar� bulunmaktad�r.


1999-B�y�k�ehir Belediyesi Sergi Salonu Karma Sergi Eski�ehir
1999-��retmen evi Sergi Salonu Karma Sergi Eski�ehir
2000-Devlet G�zel Sanatlar Galerisi Karma Sergi Eski�ehir
2001-Devlet G�zel Sanatlar Galerisi Karma Sergi Eski�ehir
2002-B�y�k�ehir Sanat Merkezi Karma Sergi Eski�ehir
2002-Akbank Bursa Sanat Merkezi Karma Sergi Bursa
2002-Eski�ehir Sanat Derne�i Karma Sergi Eski�ehir
2003-Ziraat Bankas� T�nel Sanat Galerisi Karma Sergi �stanbul
2003- B�y�k�ehir Sanat Merkezi Karma Sergi Eski�ehir
2003- Eski�ehir Sanat Derne�i Karma Sergi Eski�ehir
2004-Osmangazi �niversitesi Sanat Galerisi Karma Sergi Eski�ehir
2005-Eski�ehir Sanat��lar Resim ve Heykel Ser. Karma Sergi Eski�ehir
2005-Koleksiyon Sanat Galerisi Karma Sergi Eski�ehir
2005-�ank.Belediyesi �a�.San.Merkezi Karma Sergi Ankara
2006-T�rkiye Gaz.Cem.Bas�n M�zesi Karma Sergi �stanbul

sevgiko@gmail.com
Dosyalar yüklendi 14
Son yüklenen dosya
sevgi koc tarafından yüklenen dosyaları göster

 
 

 

Dil seçin:


Uyarı: Sitemizde üyelerimiz yüklemiş oldukları içeriklerden dolayı yasal olarak sorumludurlar.